Възстановяване на сума

В условията на услугата „Купи чрез Vendora“ съществува и възможност за възстановяване на сумата, ако полученият артикул се различава от описанието в обявата.

Сделка чрез изпращане на пратка

  • Купувачът разполага с 2 дни, за да провери стоката. Ако тя се различава от описанието в обявата, той може да поиска връщането ѝ на продавача.
  • Продавачът може да приеме или отхвърли искането за връщане. Ако продавачът не приеме връщането, сделката автоматично ще бъде спряна и с теб ще се свърже посредник на Vendora.
  • Ако продавачът приеме връщането, след като получи стоката, той има 3 дни да провери състоянието ѝ и да я одобри или отхвърли, преди купувачът да получи парите си обратно.
  • Ако продавачът одобри артикула, плащането ще бъде възстановено на купувача. Ако продавачът не я одобри, транзакцията автоматично ще бъде спряна и с клиента ще се свърже посредник на Vendora.

Прочетете тук в кои случаи купувачът може да поиска възстановяване на сумата.

Сделка с Лична среща

  • По време на срещата купувачът разполага с 30 минути, за да прегледа стоката и да я одобри или отхвърли.
  • Ако купувачът одобри артикула, продавачът го доставя. Преди купувачът да одобри покупката, той трябва да се увери, че артикулът е такъв, какъвто е описан в обявата. След като бъде одобрен, няма възможност за връщане.
  • Ако купувачът открие проблем с артикула, той може да щракне върху „Отхвърли“, за да получи възстановяване на сумата.
  • Ще са необходими 3-5 работни дни, за да се появи сумата в сметката на купувача в зависимост от първоначалния начин на плащане.

Related Articles